بخش هایی از مالاگا که بیشتر از همه تحت تأثیر افزایش سطح دریا قرار دارند
کارشناسان آب و هوای اسپانیا نسبت به افزایش قابل توجه سطح آب دریاها در چندین شهرداری استان مالاگا از جمله مناطق ولز-مالاگا و گوادالمار هشدار داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید