دادگاه از همسر نخست وزیر اسپانیا می خواهد تا در تحقیقات فساد مالی خود شهادت دهد
روز سه شنبه، دادگاه مادرید احضاریه ای را برای همسر پدرو سانچز، نخست وزیر، صادر کرد تا در 5 ژوئیه به عنوان بخشی از تحقیقات اولیه در مورد فساد در روابط تجاری خود حاضر شود.

دیدگاهتان را بنویسید