رانندگی در اسپانیا: آیا می توانید از سمت راست سبقت بگیرید؟
هنگام رانندگی در سمت راست در اسپانیا، می توان تصور کرد که سبقت فقط در لاین چپ اتفاق می افتد. با این حال، برخی از استثنائات قاعده وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید