فرودگاه های والنسیا و آلیکانته در آستانه تابستان شلوغ در آستانه فروپاشی قرار دارند
هر دو فرودگاه والنسیا مانیس و آلیکانته الچه شلوغ ترین ماه های آوریل خود را ثبت کردند. مقامات هشدار داده اند که در صورت ادامه افزایش تعداد مسافران، ظرفیت محدود فرودگاه منجر به لغو پروازها خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید