قانون جدید اسپانیا برای حمایت از خردسالان: هفت نکته کلیدی
قانون جدید حمایت از نوجوانان اسپانیا، چه پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌تر تأیید سن، چه کنترل‌های اجباری والدین یا دستورات محدودکننده مجازی باشد، قانون جدید حمایت از نوجوانان یک قانون گسترده و بلندپروازانه است که هدف آن محافظت از کودکان آنلاین است.

دیدگاهتان را بنویسید