قیمت اخذ ویزای شینگن کوتاه مدت از 11 ژوئن افزایش می یابد
کمیسیون اروپا تایید کرده است که هزینه دریافت ویزای شینگن در ماه ژوئن 12 درصد افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید