پس از سرکوب «تاکسی‌های متجاوز»، سفر هوایی در اسپانیا چگونه تغییر خواهد کرد؟
پس از جریمه 150 میلیون یورویی خطوط هوایی ارزان قیمت از جمله رایان ایر و ایزی جت توسط وزارت حمایت از مصرف کنندگان اسپانیا به دلیل “سوءاستفاده” از مسافران، بسیاری از آنها متعجب هستند که در رابطه با هزینه حمل و انتخاب صندلی چه تغییری خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید