چرا پرچم اسپانیا قرمز و زرد است؟
تاریخ نیروی دریایی، پارچه های قرن هجدهم و فناوری چاپ، سلسله ها و پادشاهی ها. تاریخچه زیادی در “la rojigualda”، پرچم قرمز و زرد نمادین اسپانیا وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید