چگونه از 8 اشتباه رایج در هنگام درخواست شهروندی اسپانیا جلوگیری کنیم
اگرچه اسپانیا در سال های اخیر به افراد بیشتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی تابعیت اعطا کرده است، روند درخواست فوق العاده طولانی و مملو از مشکلات است. در اینجا رایج ترین اشتباهات و راه های جلوگیری از آنها آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید