9 نکته که قبل از نقل مکان به منطقه اسپانیایی مورسیا باید بدانید
در مورد مورسیا چیز زیادی شنیده نمی شود. این منطقه که بین آلیکانته و اندلس قرار دارد، اغلب توسط کسانی که به دنبال مهاجرت به اسپانیا هستند نادیده گرفته می شود. کانر فاکنر، ساکن سابق مورسیا، اطلاعات کمی در مورد آنچه که قبل از خرید یا نقل مکان به خانه باید انتظار داشت، دارد.

دیدگاهتان را بنویسید