اعتراض ساکنان بارسلون به گردشگری انبوه
هزاران معترض روز شنبه در بارسلونا راهپیمایی کردند تا گردشگری انبوه و تأثیر آن بر پربازدیدترین شهر اسپانیا را محکوم کنند که آخرین مورد از یک سری راهپیمایی های مشابه در سراسر کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید