زمان آن فرا رسیده است که روابط بریتانیا با اروپا را از نو تنظیم کنیم.
دیوید لامی، وزیر خارجه جدید بریتانیا، در حالی که اولین سفر خارجی خود را آغاز می کند، به The Local می گوید که چگونه بریتانیا قصد دارد روابط خود را با اروپا بازسازی کند و به همسایه بهتری تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید