شش مجروح در دویدن گاوهای نر در اسپانیا
منابع دولتی محلی گفتند که شش نفر روز یکشنبه در فستیوال سنتی گاو دوانی سن فرمین اسپانیا مجروح شدند، یک شرکت کننده با چاقو زخمی شد و پنج نفر کبود شدند.

دیدگاهتان را بنویسید