این رستوران در اسپانیا به عنوان بهترین رستوران جهان شناخته شده است
رستوران بارسلونا Disfrutar در روز پنجشنبه توسط فهرست تاثیرگذار 50 بهترین برای یک سال تحت سلطه رستوران های اسپانیایی و آمریکای لاتین به عنوان بهترین در جهان معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید