دلایل کمتر شناخته شده ای که چرا ممکن است از دریافت ویزای نامناسب اسپانیا رد شوید
مانند بسیاری از ویزاهای اسپانیا، شرایط بسیاری برای ویزای غیر درآمدی اسپانیا وجود دارد که برخی از آنها کمتر شناخته شده هستند و عدم رعایت آنها ممکن است منجر به رد درخواست شما شود.

دیدگاهتان را بنویسید