رومینگ رایگان و غرامت پرواز: چگونه اتحادیه اروپا زندگی شما را تغییر داده است
در حالی که اروپایی ها برای انتخابات پارلمانی پاناروپایی به پای صندوق های رای می روند، زمان خوبی است که به یاد بیاوریم این اتحادیه چگونه زندگی مصرف کنندگان را تغییر داده است.

دیدگاهتان را بنویسید