پان: هفت عبارت روزمره اسپانیایی با استفاده از کلمه “نان”
“نان خورده” در اسپانیا به چه معناست؟ یا «خرده خوب درست کردن»؟ از آنجایی که نان (پان) جزء اصلی رژیم غذایی اسپانیایی است، تعجبی ندارد که عبارات زیادی با کلمه “pan” وجود دارد، اما بیشتر آنها هیچ ارتباطی با غذا ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید