چرا اسپانیا در جنگ جهانی اول و دوم شرکت نکرد؟
جای تعجب است که اسپانیا به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای اروپا، نه در جنگ جهانی اول و نه در جنگ جهانی دوم شرکت نکرد. اینها دلایل اصلی هستند که اسپانیایی ها را از این درگیری های ویرانگر نجات داد.

دیدگاهتان را بنویسید