نظر: بلینگهام نمونه واقعی ادغام بریتانیا در اسپانیا است
هافبک انگلیسی رئال مادرید نه تنها در اولین فصل حضورش در باشگاه جدیدش رویایی داشته است، بلکه با تمایل خود برای یادگیری زبان و تناسب با آن، قلب اسپانیایی ها را به دست آورده است. با تمام مطبوعات بدی که بریتانیایی ها در اسپانیا دارند، آیا او نجات آنهاست؟

دیدگاهتان را بنویسید