رای دهندگان در روز پایانی انتخابات پارلمان اروپا به پای صندوق های رای می روند
رای گیری در سراسر اروپا روز یکشنبه در آخرین – و بزرگترین – روز انتخابات ماراتن اتحادیه اروپا آغاز شد و در 21 کشور، از جمله فرانسه و آلمان، که حمایت از احزاب راست افراطی در حال افزایش است، رای گیری می شود.

دیدگاهتان را بنویسید