آنچه باید در مورد قوانین موتورخانه و کمپرون اسپانیا بدانید
اگر در تابستان امسال قصد تعطیلات با موتورخانه یا ون کمپر در اسپانیا را دارید، چند قانون وجود دارد که باید بدانید، از تفاوت بین پارکینگ و کمپینگ گرفته تا تعداد شب هایی که می توانید به طور قانونی در یک مکان اقامت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید