انتخابات اروپا: پس از نتایج تکان دهنده در بروکسل چه می گذرد؟
انتخابات اروپا شاهد کاهش چشمگیر نتایج در کشورهای مختلف و برخی شکست های سنگین برای رهبران فعلی بود. اما اکنون نتایج (تقریبا) فرا رسیده است، زمان آن است که ببینیم بعد در بروکسل چه اتفاقی می افتد؟

دیدگاهتان را بنویسید