“این شهر را می کشد”: اعتراض جوانان بارسلون به گردشگری انبوه
حدود 2000 جوان روز شنبه به خیابان های مرکز بارسلون آمدند که به عنوان اعتراض علیه سرمایه داری آغاز شد اما در نهایت به یک فریاد اعتراضی علیه گردشگری انبوه تبدیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید