“دیگر گوسفند سیاه نیست”: گردشگری اسپانیا و سایر اقتصادهای “کلاب مد” را تقویت می کند.
اقتصادهای اسپانیا، یونان و پرتغال که در جریان بحران بدهی اروپا در 15 سال پیش به عنوان کشورهای “کلاب مد” مورد تمسخر قرار گرفتند، اکنون به لطف بهبود گردشگری، از همتایان شمالی خود بهتر عمل کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید