سرمایه گذاران چینی قبل از پایان اعتبار ویزای طلایی اسپانیا برای خرید ملک عجله دارند
با حذف تدریجی ویزای طلایی اسپانیا از طریق طرح خرید ملک، سرمایه گذاران چینی برای خرید آپارتمان ها و خانه های اسپانیایی عجله دارند تا قبل از پایان رسمی این طرح، اقامت خود را دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید