نه ایده تجاری درخشان که هنوز در اسپانیا استفاده نشده است
در اینجا 9 ایده خاص و بدون عارضه وجود دارد که در خارج از کشور به موفقیت رسیده اند، اما هنوز در اسپانیا کاملاً جدید هستند.

دیدگاهتان را بنویسید