نکات کلیدی از انتخابات اروپا در سراسر اروپا
در اینجا پنج نکته مهم از انتخابات اروپا آورده شده است، که گروه های سیاسی میانه رو اروپا نسبتاً سالم ظاهر شدند، راست افراطی دستاوردهایی به دست آورد و رئیس جمهور فرانسه مجبور شد ریسک بزرگی را بپذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید