40 می: چرا یک ضرب المثل قدیمی اسپانیایی در مورد آب و هوا در این هفته صادق است؟
اصطلاح معروفی در اسپانیا وجود دارد که شاید این روزها که اسپانیا برای هوای طوفانی آماده می شود، استفاده از آن را بشنوید.

دیدگاهتان را بنویسید