اگر اسپانیا اتباع خارجی را از خرید ملک منع کند چه اتفاقی می افتد؟
مسکن مقرون به صرفه تر و مقرون به صرفه تر برای ساکنان محلی یا به طور کلی منفی خالص اقتصادی؟ با افزایش اجاره بها و تنش های اجتماعی در اسپانیا، برخی در این کشور مایلند که خرید ملک توسط خارجی ها ممنوع شود.

دیدگاهتان را بنویسید