توضیح: نامه هشدار به هزاران مالیات دهندگان در اسپانیا ارسال شده است
صدها هزار نفر در اسپانیا ممکن است به زودی یک “carta del miedo” (نامه ترس) یا نامه هشدار دهنده از مقامات مالیاتی در مورد بی نظمی در اظهارنامه مالیاتی خود دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید