جدایی طلبان رئیس پارلمان جدید کاتالونیا را حفظ می کنند
احزاب جدایی طلب کاتالونیا با وجود از دست دادن اکثریت مطلق خود در انتخابات ماه گذشته، موفق شدند روز دوشنبه نقش رئیس پارلمان جدید منطقه خود را حفظ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید