شوراهای اسپانیا “مالیات زباله” جدید وضع می کنند اما قوانین هنوز نامشخص است
شوراهای محلی در اسپانیا تا سال 2025 فرصت دارند «مالیات زباله» جدیدی را برای کمک به ایجاد یک اقتصاد دایره ای محلی و صرفه جویی در زباله ها معرفی کنند. بسیاری از مسئولان شهری از این موضوع خوشحال نیستند و مطمئن نیستند که چه کسی این مالیات را پرداخت خواهد کرد و چگونه کار خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید