قضات به نخست وزیر اسپانیا می گویند که به تحقیقات آنها درباره همسرش احترام بگذارد
پس از انتقاد از احضاریه همسرش برای شهادت در تحقیقات فساد، نهادی که بر قضات اسپانیا نظارت دارد، از پدرو سانچز، نخست وزیر این کشور خواسته است تا به احکام دادگاه احترام بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید