کوی ریسا! ده عبارت اسپانیایی برای صحبت در مورد خندیدن مانند یک محلی
اسپانیایی ها گروهی شاد هستند که از خنده یا صحبت در مورد لحظاتی که در بخیه بودند خودداری نمی کنند. این عبارات باید به شما کمک کند تا به زبان مورد استفاده در موقعیت های خنده دار در اسپانیا پیمایش کنید.

دیدگاهتان را بنویسید