اگر به تازگی وارد اسپانیا شده ام، آیا باید اظهارنامه مالیاتی سالانه در اسپانیا ارائه کنم؟
کمتر از یک ماه تا سررسید اظهارنامه مالیاتی سالانه اسپانیا باقی مانده است، بنابراین افراد تازه وارد در این مورد چگونه عمل می کنند؟ آیا آنها قبلاً یک شخص مالیاتی هستند؟ اگر آنها سال گذشته در اسپانیا کار نمی کردند و فقط در سال 2024 می آمدند چه می شد؟

دیدگاهتان را بنویسید