پرداخت برای سلامت عمومی در اسپانیا: مزایا و معایب “convenio especial”
اگر در اسپانیا زندگی می کنید اما به دلیل نداشتن امنیت اجتماعی نمی توانید از سیستم بهداشت عمومی استفاده کنید، راه دیگری برای دسترسی به سلامت عمومی وجود دارد. دریابید که آیا این “ترتیب ویژه” برای شما مناسب است یا بهتر است از مراقبت های بهداشتی خصوصی استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید