چرا اکنون زمان مناسبی برای خرید خانه در اسپانیا نیست (اما ممکن است بهتر نباشد)
تقاضای بالا و عرضه کم همراه با افزایش قیمت ها به این معنی است که ممکن است بهترین زمان برای خرید ملک در اسپانیا نباشد. با این حال، برخی از کارشناسان می گویند که همه چیز بهتر نخواهد شد، و اکنون در واقع زمان خوبی است.

دیدگاهتان را بنویسید