به روز رسانی: کدام شهرهای اسپانیا محدودیت های جدید اجاره توریست دارند؟
افزایش تعداد گردشگران در اسپانیا منجر به رونق اجاره های کوتاه مدت تعطیلات با تأثیر منفی قیمت های محلی شده است. دولت‌های منطقه‌ای و شهرداری‌ها با اعمال محدودیت‌هایی برای اقامت‌های توریستی پاسخ می‌دهند. در اینجا چیزهای جدیدی در سال 2024 وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید