مالاگا اسپانیا قوانین جدیدی را برای محدود کردن اجاره گردشگران معرفی می کند
شهر مالاگا در جنوب اسپانیا مدتی است که با افزایش سریع تعداد آپارتمان های توریستی دست و پنجه نرم می کند. هدف قوانین جدید جلوگیری از این امر است.

دیدگاهتان را بنویسید