یک سال عشایر دیجیتال در اسپانیا: درس های آموخته شده
ویزای دیجیتالی عشایری اسپانیا از زمان راه اندازی آن در سال 2023 موفقیت آمیز بوده است، اگرچه با مشکلاتی روبرو بوده است. یک وکیل اسپانیایی درس‌هایی را که از پردازش این ویزاها و مجوزهای اقامت برای کارگران بین‌المللی از راه دور آموخته شده است، بحث می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید