محل تحصیل مدارک دانشگاهی انگلیسی زبان در اسپانیا
ممکن است شما آرزوی تحصیل در اسپانیا را داشته باشید، اما فکر نمی کنید که مهارت های اسپانیایی شما به اندازه کافی برای کنار آمدن با این دوره خوب نیست. خوشبختانه فرصت های زیادی برای تحصیل در دانشگاه های اسپانیا به زبان انگلیسی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید