چگونه ارزش کاداستر ملک خود را در اسپانیا به چالش بکشید
ارزش کاداستر و مرجع کاداستر یک ملک در اسپانیا بر عوامل مختلفی تأثیر می گذارد، از جمله اینکه چه مقدار مالیات سالانه بر دارایی و مالیات بر ارث پرداخت می کنید. در اینجا نحوه تغییر ارزیابی خانه توسط مقامات اسپانیایی آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید