“Tinder for jobs”: طرح شغلی جدید اتحادیه اروپا برای کارگران غیر اتحادیه اروپا حتی نزدیکتر می شود
ایجاد یک پلت فرم مشترک استعداد اتحادیه اروپا که در آن اتباع غیر اتحادیه اروپا می توانند مشخصات خود را ثبت کنند و در 27 کشور عضو کار پیدا کنند، یک قدم به واقعیت نزدیکتر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید