در اسپانیا: ستاره های تلویزیونی “فاسد” و قانون جدید اخبار جعلی
در Inside Spain این هفته، نگاه می کنیم که چگونه فساد در میان نخبگان این کشور آنقدر گسترده است که حتی شخصیت های اصلی طولانی ترین سریال تلویزیونی اسپانیا محاکمه شده اند و چگونه دولت می خواهد به اخبار جعلی پایان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید