مصاحبه: بسیاری از مردم فکر می کنند برگزیت تمام شده است، اما برای بریتانیایی ها در اروپا نیست.
پروژه جدیدی از گروه کمپین شهروندان بریتانیایی ها در اروپا با هدف توانمندسازی بریتانیایی ها در اتحادیه اروپا برای دفاع از حقوق خود پس از برگزیت است. Local با جین گلدینگ، رئیس BiE در مورد مسائلی که شهروندان بریتانیایی در اروپا با آن روبرو هستند و اینکه چرا هنوز به این پروژه نیاز است، صحبت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید