آیا اسپانیا می تواند پادشاه فیلیپه را از سلطنت خلع کند و به جمهوری تبدیل شود؟
پس از یک دهه بر تخت سلطنت اسپانیا، محبوبیت شاه فیلیپه ششم به طور پیوسته افزایش یافته است. اگر اوضاع بدتر شود، آیا مردم و دولت اسپانیا واقعاً می توانند پادشاه را خلع کرده و اسپانیا را به جمهوری تبدیل کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید