گرانادا و مایورکا فشار بیشتری بر مشکل گردشگری انبوه اسپانیا وارد کردند
اعتراضات علیه گردشگری در اسپانیا در آخر هفته ادامه یافت و مردم محلی در گرانادا و مایورکا به خیابان ها آمدند تا تأثیر منفی بر بازارهای اجاره و محیط محلی را برجسته کنند.

دیدگاهتان را بنویسید