آخرین مهلت: کاری که بریتانیایی ها در اروپا می توانند انجام دهند تا مطمئن شوند در انتخابات بریتانیا رای می دهند
سه شنبه 18 ژوئن آخرین مهلت ثبت نام بریتانیایی ها برای رای دادن در انتخابات عمومی بریتانیا است، اما اقدامات دیگری وجود دارد که می توانید برای اطمینان از اینکه رای شما به موقع به صندوق های رای می رسد، انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید