برای پرداخت مالیات خود در اسپانیا چقدر باید به کسی بپردازید؟
مالیات، مانند بسیاری از بوروکراسی ها در اسپانیا، به طور ضرب المثلی دشوار است و حتی اطاعت از خودتان دشوارتر است. بنابراین، احتمالاً نیاز به استخدام یک مدیر خواهید داشت، اما چقدر باید برای خدمات آنها بپردازید؟

دیدگاهتان را بنویسید