در تصاویر: شاه فیلیپه ششم 10 سال سخت بر تاج و تخت اسپانیا را جشن می گیرد
پادشاه فیلیپه ششم روز چهارشنبه دهمین سالگرد به تخت نشستن اسپانیا را جشن گرفت و پس از رسوایی هایی که پدرش خوان کارلوس را مجبور به کناره گیری کرد، یک دهه تلاش برای بازسازی وجهه سلطنت را در کانون توجه قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید